Office of Military Training

國立交通大學104級應屆畢業生傑出貢獻獎得獎名單

本校傑出貢獻獎係為獎勵在校期間表現優異為校爭光之應屆畢業生,分為服務、學藝、體育三類。本屆得獎名單如下:

服務類: 11名
張愷宏    (機械系)    林志賢    (機械系)    趙    怡    (資工系)
廖晏慈    (生科系)    李    琛    (土木系)    陳    信    (土木系)
余家安    (資工系)    簡嘉莉    (管科系)    潘以蘇    (電物系)
張芷萸    (土木系)    李昱萱    (外文系)

學藝類:0名

體育類:27名
男籃:    陳宗益    (電信博)    周    道    (電控碩)    魏崇軒    (電機碩)    黃羿豪    (土木碩)
女排:    劉靜芳    (環工博)    蔡宜君    (電機系)    陳柔帆    (資財系)
足球:    沈亞若    (資管所)    陳永哲    (電機系)    林禹辰    (運管系)
棒球:    林大為    (資財系)    胡立昂    (電工系)    郭昇瑞    (管科碩)    游嘉榕    (電工系)
桌球:    謝秉逸    (電工系)    董冠廷    (工管系)
男羽:    陳昀澔    (電資學士班)    武伯原    (運管所)    戴國倫    (材料系)    黃佳雄    (資工系)
女羽:    李明璇    (生科系)    吳佳杬    (管科系)
女網:    阮琛婷    (電機系)    林天心    (資工系)
游泳:    吉宗騁    (電機系)
田徑:    李永明    (機械系)
射箭:    畢楨煥    (機械系)